Galeri

Imam al-Qusyairi, Tokoh Sufi Abad ke-10 M yang Memadukan Ilmu Syari’at dan Ilmu Hakikat

Selama masa hidupnya, Imam al-Qusyairi dikenal sebagai seorang pembela ahlu sunnah wal jamaah dalam menentang doktrin aliran Mu’tazilah, Karamiyah, Mujassamah, dan syi’ah. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai seorang sufi yang memadukan antara ilmu syari’at dan ilmu hakikat. Hal ini tercermin di dalam buku ar-Risalah al-Qusyairiyah yang merupakan karya paling monumental yang pernah ditulisnya.

Ibnu Atha’illah al-Iskandari, Penulis Kitab Induk Tasawuf al-Hikam

Ibnu Atha’illah dikenal luas sebagai seorang alim yang menghiasi dirinya dengan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajarinya. Ia menumpahkan seluruh hatinya saat ia memberikan nasihat, wejangan, dan arahan sehingga setiap ucapannya sangat berpengaruh kuat hingga merasuk ke dalam jiwa. Hal ini sesuai dengan kesaksian para murid dan ulama yang hidup sezaman dengannya.

Hasan Bashri, Ulama Salaf yang Mampu Pengaruhi Hati Banyak Manusia

Hasan Bashri adalah seseorang yang memiliki ilmu luas hingga mendapat gelar sebagai “Syaikhul Bashrah”. Dia seorang ahli fikih, ahli hadis, sekaligus ahli tafsir. Perkataan-perkataannya bertebaran dalam kitab-kitab fikih, tafsir, dan hadits. Dia adalah seorang penasihat yang kukuh dan selalu mempraktekkan apa yang ia serukan sehingga ia mampu menyentuh banyak hati manusia.