Galeri

Imam Syadzili, Pendiri Tarekat Syadziliyyah yang Garis Keturunannya Bersambung hingga Rasulullah SAW

“Hal yang paling bijaksana adalah berpaling dari dunia dan terpesona oleh akhirat”

-Imam Syadzili-

Nama Lengkap dan Nasab

Imam Syadzili merupakan pendiri Tarekat Syadziliyyah yang lahir pada 593 H/1197 M di Ghumarah, Maroko. Nama lengkapnya Abu al-Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hormuz. Garis keturunannya bersambung hingga Rasulullah saw.

Imam Syadzili, Pendiri Tarekat Syadziliyyah yang Garis Keturunannya Bersambung hingga Rasulullah SAW Read More »

Imam al-Qusyairi, Tokoh Sufi Abad ke-10 M yang Memadukan Ilmu Syari’at dan Ilmu Hakikat

Selama masa hidupnya, Imam al-Qusyairi dikenal sebagai seorang pembela ahlu sunnah wal jamaah dalam menentang doktrin aliran Mu’tazilah, Karamiyah, Mujassamah, dan syi’ah. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai seorang sufi yang memadukan antara ilmu syari’at dan ilmu hakikat. Hal ini tercermin di dalam buku ar-Risalah al-Qusyairiyah yang merupakan karya paling monumental yang pernah ditulisnya.

Imam al-Qusyairi, Tokoh Sufi Abad ke-10 M yang Memadukan Ilmu Syari’at dan Ilmu Hakikat Read More »

Ibnu Atha’illah al-Iskandari, Penulis Kitab Induk Tasawuf al-Hikam

Ibnu Atha’illah dikenal luas sebagai seorang alim yang menghiasi dirinya dengan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajarinya. Ia menumpahkan seluruh hatinya saat ia memberikan nasihat, wejangan, dan arahan sehingga setiap ucapannya sangat berpengaruh kuat hingga merasuk ke dalam jiwa. Hal ini sesuai dengan kesaksian para murid dan ulama yang hidup sezaman dengannya.

Ibnu Atha’illah al-Iskandari, Penulis Kitab Induk Tasawuf al-Hikam Read More »

Hasan Bashri, Ulama Salaf yang Mampu Pengaruhi Hati Banyak Manusia

Hasan Bashri adalah seseorang yang memiliki ilmu luas hingga mendapat gelar sebagai “Syaikhul Bashrah”. Dia seorang ahli fikih, ahli hadis, sekaligus ahli tafsir. Perkataan-perkataannya bertebaran dalam kitab-kitab fikih, tafsir, dan hadits. Dia adalah seorang penasihat yang kukuh dan selalu mempraktekkan apa yang ia serukan sehingga ia mampu menyentuh banyak hati manusia.

Hasan Bashri, Ulama Salaf yang Mampu Pengaruhi Hati Banyak Manusia Read More »

Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Allah yang Mengislamkan Ribuan Orang

Majelis Syekh Abdul Qadir Jailani begitu terkenal dan kerap dihadiri oleh ribuan manusia. Maka tak ayal, selama hidupnya, Syekh Abdul Qadir Jailani berhasil mengislamkan sebanyak 5000 orang dan lebih dari 200.000 ribu tersadarkan oleh nasihatnya hingga akhirnya ia mendapat gelar sebagai al-Ghauts al-A’zham (Wali Penolong Allah).

Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Allah yang Mengislamkan Ribuan Orang Read More »