Free songs
18
MAR
2015

Untaian Nasihat Ibnu Taimiyah (Untaian Nasihat #4)

comment : 0

Rp30.000

Additional information

Penulis

Shalih Ahmad Asy-Syami

Terbit

Juni 2014

Halaman

144 Halaman

Ukuran

14 x 20 cm

ISBN

978-602-1583-08-1

Dia adalah guru kita dan Syaikhul Islam. Tiada duanya dalam hal ilmu, pengetahuan, keberanian, kecerdasan, pencerahan ilahiah, kedermawanan, nasihat untuk umat, serta amar makruf dan nahi mungkar.

—Adz-Dzahabi, Ulama Sunni, Murid Ibnu Taimiyah

Aku mengenal Ibnu Taimiyah sebagai salah seorang yang menguasai berbagai ilmu. Ia hafal banyak hadis dan atsar. Dalam setiap disiplin, ia mampu melampaui generasinya. Mata orang lain tak pernah melihat orang seperti dia dan matanya sendiri tak pernah melihat orang seperti dirinya.

—Ibnu Sayyid an-Nas, Ulama Hadis Mesir

Demi Allah, demi Allah, demi Allah, di bawah kolong langit ini tak pernah ada orang seperti guru kalian Ibnu Taimiyah ini, baik dalam bidang ilmu, amal, ahwal, akhlak maupun ittiba’, serta menjaga hak-hak Allah ketika kehormatannya dirusak.

—Imaduddin al-Wasithi, Murid Ibnu Taimiyah

Aku tak pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah dan ia sendiri tak pernah melihat orang seperti dirinya. Aku tak pernah melihat seorang pun yang lebih memahami Kitab Allah dan Sunah Rasul serta mengikuti keduanya dibanding Ibnu Taimiyah.

—Al-Mizzi, Ulama dan Ahli Hadis Syam (Suriah)

Ibnu Taimiyah dicintai oleh semua ulama, orang-orang saleh, para tentara, para penguasa, para pedagang, dan semua orang awam. Itu karena ia selalu siap memberi manfaat kepada mereka siang maupun malam, dengan lidah dan ilmunya.

—Ibnu Rajab, Ulama Mazhab Hanbali

SKU: TP-000004 Categories: ,
About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Designed by

best down free | web phu nu so | toc dep 2017